• ShopHeader

Общи условия

Общи условия

Настоящите общи условия регулират отношенията между Студио Лазермарк със сайт lasernogravirane.com, собственост на "Лайтсистемс" ЕООД гр. София, наричан тук Доставчик и посетителите на сайта lasernogravirane.com, наричани Потребители.

Използването на сайта lasernogravirane.com е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения, а са само начин на представяне.

Отговорност

Студио Лазермарк предлага два варианта за поръчки:
• На място на адреса на студиото, където клиентите поръчват стоката, определят дизайна на гравюрата и получават крайния продукт.
• Поръчка чрез нашата обособена форма от Интернет магазина на сайта или e-mail.

Студио Лазермарк не носи отговорност за дизайните, изпратени от клиента, които имат запазени права от трети страни. Студио Лазермарк не поема отговорност за запазени марки и други патентни права гравирани от изричното желание на клиента.

Когато потребителят предложи свое изображение, мотив или надпис, Потребителят носи отговорност, ако нарушава авторските права на трети лица. В тези случаи разходите по дела, свързани с нарушение на авторските права, се понасят изключително от Потребителя. Потребителят освобождава Студио Лазермарк от всички изисквания, направени от трети лица във връзка с нарушаването на авторските права.

Сключване на договор.Права и задължения

Като попълва и изпраща поръчката с помощта на интернет формуляра, Потребителят прави обвързващо предложение за договор за покупка на стока, услуга, дизайнерска работа и материали. Цената на обвързващото предложение е визуализирана в системата за покупка. Чрез извършването на поръчка и изпращането на интернет формуляра Потребителят се съгласява на условията и цената на покупката.

Задължение на Студио Лазермарк е да изпрати потвърждаващ мейл за поръчката, където Потребителят отново може да разгледа визуализация на поръчката си, за да потвърди дали тя отговаря на изискванията му и на желанието да се обвърже с договор. Потребителят има право да отменя или променя поръчката си, само докато тя не е потвърдена чрез електронната поща като изработена/готова. Студио Лазермарк не носи отговорност за отмяна на поръчката, ако процесът на изработка е започнал към момента, в който Потребителят е решил да отмени поръчката, след като той вече я е потвърдил. Договорните отношения за всяка покупка продължават до получаването и заплащането на продукта от Потребителя. Потребителят има право да откаже поръчка само с обективни рекламации срещу качеството. Потребителят няма право безпричинно да върне поръчка, тъй като тя е изработена с персонализиран дизайн.


Изпращане и доставка

Студио Лазермарк прави доставките в рамките на 24-48 часа след потвърждаването или плащането на поръчката. Студио Лазермарк не носи отговорност за услугата на куриера-доставчик. При повреждане на стоката при извършване на куриерската услуга, Студио Лазермарк не носи отговорност в спора между куриера и потребителя. С изрично упоменаване при поръчката от потребитела Студио Лазермарк може да застрахова стоката при нейното предаване на куриера.

Студио Лазермарк не гарантира цена на доставката и не носи отговорност за промяна в цената. Студио Лазермарк не покрива пощенските разходи при връщане на дефектен продукт.


Защита на личните данни

Студио Лазермарк се задължава да използва най-добрите възможни интернет технологии за защита на данните и да не използва данните за нищо друго, освен за обработка на поръчката – свързване с клиента и изпращането й по куриер.

При наличие на отделен спорен момент в Общите условия това не обезсилва съгласието на Потребителя да спазва останалите Общи условия.

e-max.it: your social media marketing partner