Skip to content

Изработваме клишета за печати с лазер

Документи за изработка
на фирмен печат

Печат, съдържащ наименование на фирма или организация, се изработва единствено на регистрирани (създадени) съгласно българското или чуждестранно законодателство фирми/организации, след представяне на документа за регистрация и негово копие. Такъв печат може да получи само лице, което представлява съответната фирма/организация съгласно решението за регистрация или лица упълномощени от тях с писмено пълномощно.

печат

Артикул: LM10002

Описание : Автоматични машинки за печати.

Цена: очаква се

печат

Артикул: LM10001

Описание : Лазерно изработено клише за печат. Моля обърнете внимание, че при фирмено клише изискваме доказващи документи.

Цена: 12лв.