Skip to content

Една легенда…

катинари с гравиране

Според древно предание, когато двама души искат завинаги да запазят любовта си, изписват инициалите си върху метални катинари, заключват ги на някой мост и хвърлят ключа в бурните речни води…

Легендата се предава и до днес има обособени места за заключване на катинарите. Направете специален жест към вашата половинка. Подарете катинар с вашите имена и специална за вас дата.

За всички влюбени, Студио Лазермарк ще надписва катинари, дизайна ще го изработим на място според вашите желания.

За вас остава да ги заключите…